Så väljer ni rätt lekplatsutrustning till innergården

Genom att bygga en lekplats på innergården får man en fin och rolig plats för husets alla barn att samlas på. Men vilken lekplatsutrustning ska man välja?

Att bygga en lekplats är roligt men det kräver noga planering. Det bästa är om man även kan involvera de barn och föräldrar som lekplatsen är avsedd för. De kan skriva en önskelista och ge förslag på lekutrustning som de gärna vill ha. Viktigt är förstås att man samordnar alla önskemål så att det blir en bra variation med redskap.

Tänk också på att barn växer och utvecklas. Välj därför även lite mer utmanande redskap så att barnen inte tröttnar och tycker att lekplatsen är tråkig. Klätterställning, rutschkana, sandlåda och gungor är vanliga. Dessa kan också se ut på många olika sätt för att passa olika åldrar. 

Lekplatsutrustning måste monteras säkert

Den lekplatsutrustning man väljer till lekplatsen måste vara av bra kvalitet. Vid installation av lekplatsutrustning är det viktigt att detta sker korrekt så att utrustningen blir säker. Ta gärna hjälp av ett företag som är specialiserade på att bygga lekplatser. Även om man själv har önskemål kan de hjälpa till att designa lekplatsen och välja ut passande utrustning samt montera den. 

Innan man kontaktar ett företag som är specialiserade på lekplatsutrustning och att bygga lekplatser kan det vara bra att ha gjort upp en budget. Likaså att ha mätt upp ytan där själva lekplatsen ska vara. Då blir det enklare att välja ut passande lekutrustning.